BİZE ULAŞIN

0506 377 14 33

info@gizemderendonmaz.com

ARABULUCULUK

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

arabuluculuk

Arabuluculuk nedir?


Arabuluculuk, yargıya alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 6352 sayılı Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize dahil olmuştur.

Arabulucu kimdir?


Arabulucu, tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim kurulmasını sağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Kimler arabulucu olabilir?


Arabuluculuk yapabilmek için, Hukuk Fakültesi mezunu olmak, en az beş yıllık mesleki kıdeme sahip olmak, Adalet Bakanlığı tarafından lisanslanmış bir eğitim kurumundan arabuluculuk eğitimi alarak yine Adalet Bakanlığı tarafından açılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

Ne zaman arabulucuya gidebilirim?


7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte bazı davalarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir.

İşçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe aide talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Ayrıca taraflar, serbest iradeleriyle karar verebilecekleri tüm konularda, arabulucuya gidebilirler. Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Tazminat Hukuku ve Kira Hukuku konularında da arabulucuya başvurulabilir. Ancak tarafların sözleşme konusu yapamayacakları bazı konular vardır. Örneğin ceza davalarında, nufus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabulucuya gitmek mümkün değildir.

Dava açtıktan sonra arabulucuya gidebilir mi?


Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan veya mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya gidibileceğiniz gibi, mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Arabuluculuğun avantajları nelerdir?


Anlaşmazlıkların dava aşamasına göre çok daha kısa sürede çözülmesine hizmet eder. Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflara göre ekonomiktir. Sonuç tarafların kontrolündedir. Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır ve esnektir. Süreç anlaşmayla çözülür ve iki tarafta kazanır.

Arabuluculuk süresi gizli, güvenilir ve tarafsızdır. Gerekli şartları taşıyan arabuluculuk tutanağı mahkeme kararı hükmündedir. Taraflar arabuluculuk tutanağındaki anlaşma hükümlerine uymak yükümlülüğündedir.

Betriebsrente